Legalizacije objekata i bespravne gradnje

Vlada RH donijela je novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, popularno zvanim Zakon o legalizaciji objekata. Brzo, efikasno i kvalitetno obavljamo legalizacije svih vrsta objekata uz vrlo pristupačne cijene na području gotovo cijele Republike Hrvatske. Izrađujemo projektnu i geodetsku dokumentaciju za legalizaciju bespravno izgrađenih, ili dograđenih objekata. Krajnji rok za predaju dokumentacije za legalizaciju bespravno sagrađenih, ili nadograđenih objekata je 30.06.2013. tj. datum ulaska Hrvatske u EU. Iskoristite priliku prije tog vremena!

Dopuna zahtjeva za legalizaciju objekata

Prema riječima ministrice u središnjem dnevniku HRT-a, do kraja 2015. godine moraju biti riješeni svi predani zahtjevi za legalizaciju objekata. Izradite projektnu i geodetsku dokumentaciju odmah, jer Vas referenti svaki tren mogu pozvati na dopunu zahtjeva za legalizaciju. Kontaktirajte nas.

Kako legalizirati bespravno sagrađeni objekat?

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine, legalizirati se mogu svi objekti koji su bez akta kojim se odobrava gradnja izgrađeni, dograđeni, ili je gradnja započeta između 15. 02. 1968. i 21. 06. 2011., uz određene uvjete koje Zakon o legalizaciji objekata predviđa.

Kako bi legalizirali objekat (ili više objekata na parceli) potrebno je učiniti slijedeće:

  1. Provjerite koji su sve troškovi pri legalizaciji objekata, te izračunajte preko naših tablica i kalkulatora koliko će Vas koštati komunalni i vodni doprinos, te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Ako utvrdite da ste u financijskoj mogućnosti podnijeti taj trošak, pređite na korak 2.
    Ukoliko ne znate odakle početi, proučite često postavljana pitanja.
  2. Kontaktirajte nas kako bi Vam sastavili ponudu za legalizaciju. Ako utvrdite da ste u financijskoj mogućnosti podnijeti trošak legalizacije, pređite na korak 3.
  3. Unutar 7 dana izlazimo na teren, a unutar slijedećih dva tjedna izrađujemo i predajemo Vam kompletnu projektnu (i geodetsku, ako je ima) dokumentaciju potrebnu za legalizaciju, tj. za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
  4. Izrađenu dokumentaciju trebate predati na općinu u ured za graditeljstvo i pričekati neko vrijeme da se Vaš predmet riješi. Referenti će Vas u međuvremenu posjetiti kako bi iskontrolirali izrađenu dokumentaciju. Kada referenti donesu Rješenje o izvedenom stanju, Vaši objekti se smatraju legalnim.

Cijena legalizacije objekata i bespravne gradnje

Cijena legalizacije objekata diže podosta prašine u medijima otkad je donešen Zakon o legalizaciji objekata još 2011. godine. Iako je ukupna cijena legalizacije bespravne gradnje danas znatno jeftinija nego u vremenu kada je prvi zakon donesen, cijene su i dalje za jednu grupu ljudi neprihvatljive, dok su za drugu osrednje povoljne.

Više o cijeni legalizacije objekata i bespravne gradnje

Izračun cijene legalizacije objekata i bespravne gradnje

Obično su najveće stavke pri legalizaciji objekata stavke koje ste dužni platiti općini, a to su komunalni i vodni doprinos, te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Možete se poslužiti našim tablicama i kalkulatorima kako bi izračunali koliko će Vas koštati legalizacija objekata i bespravne gradnje.

Izračunajte cijenu legalizacije objekata i bespravne gradnje

Usluge legalizacije objekata koje nudimo

  • Osnovna usluga koja Vam je potrebna za legalizaciju objekta je projektiranje bespravno sagrađene zgrade, najčešće u svrhu izrade snimka izvedenog stanja, tj. arhitektonske snimke.
  • Geodetske usluge za sve bespravno sagrađene zgrade koje nisu ucrtane u katastar, ili su ucrtane, ali su u međuvremenu izašle iz prvobitnih gabarita dogovaramo s nekoliko geodetskih tvrtki koje se bave legalizacijom objekata i s kojima aktivno surađujemo.
  • Za izradu statičkog elaborata, ili potvrde o statičkoj stabilnosti zgrade za legalizaciju objekata većih od 400 m2 smo također ovlašteni.

Više o uslugama legalizacije objekata koje nudimo

Zakon o legalizaciji objekata

13.07.2012. na snagu je stupio Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (popularno zvan Zakon o legalizaciji objekata). Ovim Zakonom se omogućava jednostavnija i brža legalizacija bespravno izgrađenih, ili dograđenih objekata.

Više o Zakonu o legalizaciji objekata

Često postavljana pitanja u vezi legalizacije objekata

Pročitajte najčešće postavljana pitanja od strane naših klijenata u vezi legalizacije objekata i bespravne gradnje, te naše odgovore na njih.

Više o često postavljanim pitanjima u vezi legalizacije objekata i bespravne gradnje