Cjenik naših usluga za legalizaciju objekata - akcija do 31.12.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Vrsta objekta do 100 m2 100+ m2 do 400 m2 400+ m2
Osnovni objekat na parceli 990 kn
790 kn paušalno
11,90
9,90 kn/m2
- -
Svi ostali objekti na parceli, osim gospodarskih 590 kn
490 kn paušalno za sve objekte zajedno
11,90
9,90 kn/m2
- -
Gospodarske zgrade - - 590 kn
490 kn paušalno za sve zgrade zajedno
6,90
5,90 kn/m2
Bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti (statika) - - - 1
0 kn/m2
Legalizacija lođa, balkona, terasa.... u stanovima. 990 kn
790 kn paušalno
11,90
9,90 kn/m2
- -
IZRADA GEODETSKE DOKUMENTACIJE
Geodetski snimak izvedenog stanja 1.990 kn
IZLAZAK NA TEREN I IZMJERA OBJEKATA
ZONA 1
[Od Iloka do Karlovca)
490 390 kn paušalno
ZONA 2
[Od Karlovca do Crikvenice] s Istrom
990 790 kn paušalno
ZONA 3
[Od Crikvenice do Splita), bez otoka
1590 1.190 kn paušalno
ZONA 4
[Od Splita do Dubrovnika], bez otoka
1.990 1.590 kn paušalno
  • Na navedene cijene se dodatno NE obračunava PDV do 31.12.2015. godine.
  • Način plaćanja je virmanski (Internet bankarstvom, općom uplatnicom...) u dva dijela: avans pri izlasku na teren, mjerenju i potpisivanju ugovora (u visini cijene predviđene za izlazak na teren), te ostatak prilikom predaje izrađene dokumentacije investitoru.
  • Navedene cijene su informativnog tipa. Zadržavamo pravo prilikom izrade ponude odobriti popust, ili podići cijenu, ukoliko upoznavanje s konkretnim slučajem pokaže da cijenu treba korigirati.
  • Cijena po kvadratu podrazumijeva kvadrat bruto razvijene površine (BRP) i to BRP cijelog objekta (jer se cijeli objekat mjeri i crta), a ne samo nelegalnog dijela objekta. BRP uključuje koeficijente za umanjivanje kvadrature, npr. nenatkrivena terasa i balkoni, podzemne garaže, prolazi...s koeficijentom 0,25 (npr. 10 m2 balkona se računa kao 2,5 m2 BRP), natkrivene terase i podrumi s koeficijentom 0,5, lođe i vanjska stubišta s koeficijentom 0,75, potkrovlje i tavan do visine 2 metra s koeficijentom 0,0, itd...). BRP se iskazuje u snimku izvedenog stanje, te se prema njemu definira konačna cijena projektne dokumentacije, a ne prema kvadraturi koju investitor navede u upitu za izradu ponude.
  • Uvjet za legalizaciju lođe, balkona, terasa i ostalih nelegalnih dijelova stanova po navedenoj cijeni je da zgrada koja je građena prije '91.ima građevinsku dozvolu, ili zgrada koja je građena nakon '91. ima građevinsku i uporabnu dozvolu, koje je potrebno priložiti prilikom izmjere skupa s nacrtima iz glavnog projekta zgrade.