header-logo
VRHOVNI URED ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA - 2017. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Cijena arhitektonskog i geodetskog snimka

Cijene arhitektonskog i geodetskog snimka ovise o mnoštvu faktora, a ponajviše o lokaciji, vrsti i veličini građevine koja se legalizira.

Prosječna cijena arhitektonskog snimka za legalizaciju varira od 2 kn/m2 do 15 kn po kvadratu izgrađene površine objekata koji se legaliziraju, a bitne stavke kod određivanja cijene su da li je objekat manji, ili veći od 100 m2, da li je objekat manji, ili veći od 400 m2, da li je objekat stambeni, pomoćni, ili gospodarski, ukupna kvadratura koja se legalzira i naravno gdje je objekat lociran u RH.

Cijena geodetskog snimka za legalizaciju prvenstveno ovisi o lokaciji u RH, mikrolokaciji, tj. pristupačnosti terenu i GPS signalu, veličini parcele na kojoj se objekat nalazi, broju objekata na parceli, te tlocrtnoj komleksnosti izgrađenog objekta koji se legalizira. Prosječna cijena se kreće od 200 kn po objektu, ili između 900 i 1.900 kn za sve objekte koji se leglaiziraju na parceli.

Za cijenu izrade dokumentacije za legalizaciju konkretno Vašeg objekta, ili Vaših objekata, kontaktirajte ovlaštenog inženjera građevine i/ili ovlaštenog inženjera geodezije, koji Vam stoje na usluzi. Nakon što im pobliže opišete vlastitu situaciju na parceli, moći će vam dati precizniju cijenu arhitektonskog i/ili geodetskog snimka za legalizaciju Vaših objekata.

 Skoči na vrh!