Izračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru kod legalizacije

Tablica za izračun naknade za zadržavanje u prostoruXLS | 74 KB

Downloadajte priloženu tablicu, te ju otvorite. Za uspješno otvaranje morate imati instaliran Microsoft Excel. U tamnije označena polja u kućicama upišite odgovarajuće vrijednosti, koje su objašnjene s desne strane. Izračunata naknada kod legalizacije (za plaćanje na rate) prikazuje se boldano i uokvireno pri dnu. Ispod toga (nije vidljivo na screenshotu) je izračunata cijena naknade za legalizaciju s 25% popusta za plaćanje u cijelosti.

Izračun naknade za zadržavanje nelegalne građevine u prostoru

Screenshot: izračun naknade za zadržavanje nelegalne građevine u prostoru

Ukoliko ne znate koliko iznosi volumen bespravno sagrađenog objekta kojeg želite legalizirati, pomognite si ovim kalkulatorom.

Bruto površina podruma: m2
Bruto površina svih etaža osim potkrovlja: m2
Površina potkrovlja: m2
Površina natkrivenih terasa: m2
Okvirni volumen mog objekta je m3