header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2019. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Vrste usluga kod legalizacije objekata

Prilikom legalizacije objekata biti će Vam potrebne dvije vrste usluga koje nudimo: projektantske i geodetske. Ovlašteni projektant je inženjer građevine (zgrade do 400 m2), ili arhitekt (zgrade do i preko 400 m2).

Projektna dokumentacija za legalizaciju objekata:

Geodetska dokumentacija za legalizaciju objekata

 Skoči na vrh!