header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2024. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Legalizacija objekata i zgrada u 2024.

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada službeno je završila 30.06.2018. godine.

Želite legalizirati objekat ipak sada, u 2024. godini?

Može. Ali ne pod istim uvjetima koji su bili propisani prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji više nije na snazi. Ukoliko zadovoljavate standardne uvjete za legalizaciju kuće, zgrade, garaže, gospodarske zgrade, lođe, tavana, itd. koji su vrijedili i prije Zakona o legalizaciji, javite nam se da krenemo s rješavanjem papirologije.

Više o legalizaciji objekata u 2024.

Što nakon legalizacije kuće, ili stana?

Nakon što ste legalizirali kuću, ili neku drugu zgradu, vrijeme je da ju ucrtate u katastar i upišete u zemljišne knjige, a promijenjenu kvadraturu stana upišete u vlasnički list. Iako vam je nekretnina sada legalna, papirologiju još uvije niste sredili do kraja. Evo kako:

Više o postupcima nakon legalizacije kuće, stana, garaže...


Podaci navedeni ispod više nisu aktualni. Vidi: Legalizacija 2024.

Legalizacija objekata 2017.

Vlada RH prihvatila je izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. godine, te je nacrt izmjena i dopuna upućen u Sabor na ratifikaciju, koji je Zakon o legalizaciji objekata 2017. prihvatio.

Bitne izmjene i dopune Zakona o legalizaciji objekata 2017. su slijedeće:

Također je bitno napomenuti da ostatak Zakona o legalizaciji objekata ostaje isti, a to između ostalog znači da se ne otvara novi krug legalizacije objekata, već se samo produžuje stari. Dakle, legalizirati nezakonito izgrađene objekte i dalje mogu samo oni koji su gradnju započeli prije 21. 06. 2011. godine i gdje se ta gradnja može vidjeti na DOF kartama.

Zakon o legalizaciji objekata 2017.LINK | 11.08.2017.

Izmjene i dopune Zakona o legalizaciji objekata donešene su budući da postoji velik broj građana i dalje zainteresiranih za legalizaciju svoje nezakonito izgrađene zgrade, a koji nisu stigli na vrijeme predati zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade. Iako je Ministarstvo već prije pronašlo rupu u Zakonu prema kojoj su se naknadni zahtjevi za legalizaciju uvjetno mogli i dalje predavati, ova praksa među referentima u lokalnoj samoupravi nije zaživjela, te se ovim putem ona ozakonjuje.

Kako legalizirati bespravno sagrađeni objekat?

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012. s izmjenama i dopunama iz 2017. godine, legalizirati se mogu svi objekti koji su bez akta kojim se odobrava gradnja izgrađeni, dograđeni, ili je gradnja započeta između 15. 02. 1968. i 21. 06. 2011., uz određene uvjete koje Zakon o legalizaciji objekata predviđa.

Kako bi legalizirali objekat (ili više objekata na parceli) potrebno je učiniti slijedeće:

  1. Provjerite koji su sve troškovi pri legalizaciji objekata, te izračunajte preko naših tablica i kalkulatora koliko će Vas koštati komunalni i vodni doprinos, te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Ako utvrdite da ste u financijskoj mogućnosti podnijeti taj trošak, pređite na korak 2.
    Ukoliko ne znate odakle početi, proučite često postavljana pitanja.
  2. Kontaktirajte nas kako bi se upoznali s Vašim slučajem, te Vam sastavili ponudu za legalizaciju. Ako utvrdite da ste u financijskoj mogućnosti podnijeti trošak legalizacije, pređite na korak 3.
  3. Po dogovoru izlazimo na teren, a unutar slijedećih dva tjedna izrađujemo i predajemo Vam kompletnu projektnu (i geodetsku, ako je ima) dokumentaciju potrebnu za legalizaciju, tj. za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
  4. Izrađenu dokumentaciju trebate predati na općinu u ured za graditeljstvo i pričekati neko vrijeme da se Vaš predmet riješi. Referenti će Vas u međuvremenu posjetiti kako bi iskontrolirali izrađenu dokumentaciju. Kada referenti donesu Rješenje o izvedenom stanju, Vaši objekti se smatraju legalnim.

Cijena legalizacije objekata i bespravne gradnje

Cijena legalizacije objekata diže podosta prašine u medijima otkad je donešen Zakon o legalizaciji objekata još 2011. godine. Iako je ukupna cijena legalizacije bespravne gradnje danas osjetno jeftinija nego u vremenu kada je prvi zakon donesen, cijene su i dalje za jednu grupu ljudi neprihvatljive, dok su za drugu osrednje povoljne.

Više o cijeni legalizacije objekata i bespravne gradnje

Izračun cijene legalizacije objekata i bespravne gradnje

Obično su najveće stavke pri legalizaciji objekata stavke koje ste dužni platiti općini, tj. državi, a to su komunalni i vodni doprinos, te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Možete se poslužiti našim tablicama i kalkulatorima kako bi izračunali koliko će Vas koštati legalizacija objekata i bespravne gradnje. Izrada projektne i geodetske dokumentacije je danas osjetno jeftinija nego prije 5 godina.

Izračunajte iznos naknade za legalizaciju

Izračunajte iznos komunalnog doprinosa za legalizaciju

Izračunajte iznos vodnog doprinosa za legalzaciju

Provjerite cijenu izrade projektne i geodetske dokumentacije

Usluge legalizacije objekata

Više o uslugama legalizacije objekata koje nudimo

Zakon o legalizaciji objekata

05.07.2017. na snagu je stupio novi Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (popularno zvan Zakon o legalizaciji objekata). Ovim Zakonom se produžava mogućnost legalizacije objekata svim zainteresiranim strankama koje nisu legalizirale nezakonito izgrađen objekat prema Zakonu iz 2012. godine.

Više o Zakonu o legalizaciji objekata

Često postavljana pitanja u vezi legalizacije objekata

Pročitajte najčešće postavljana pitanja od strane naših klijenata u vezi legalizacije objekata i bespravne gradnje, te naše odgovore na njih.

Više o često postavljanim pitanjima u vezi legalizacije objekata i bespravne gradnje

 Skoči na vrh!