header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2024. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Podaci navedeni ispod više nisu aktualni. Vidi: Legalizacija 2024.

Legalizacija objekata - česta pitanja i naši odgovori

Dobili smo poziv od referenta da dopunimo zahtjev za legalizaciju. Što sada?

Ako ste provjerili na našoj web stranici što Vam sve treba i koliko će Vas to sve otprilike koštati, kontaktirajte nas kako bi Vam izradili ponudu i što prije krenuli u izmjeru i izradu dokumentacije koja mora biti izrađena i predana do roka koji Vam je referent dao.

Želim legalizirati objekat. Odakle uopće početi?

Prvi korak ste već napravili. Došli ste na stranice na kojoj se nalaze sve informacije o legalizaciji objekata i bespravne gradnje. Upoznali ste se s osnovnim pojmovima koje ste pronašli na našem web sjedištu i sada je vrijeme da nas kontaktirate, kako bi se bolje upoznali s Vašim slučajem, te Vam dali dodatne informacije potrebne za početak suradnje, kao i ponudu za legalizaciju Vaših objekata.

Koliko će me koštati legalizacija objekta?

Ne malo, ali ne i neprihvatljivo puno. U svakom slučaju znatno, znatno manje nego 2011. i 2012. godine. Više o cijeni legalizacije objekata pročitajte na linku Cijena legalizacije objekata.

Do kada mogu legalizirati objekat?

Krajnji rok je 30.06.2018. Doduše, objekte građene u skladu s prostornim planom mogli ste legalizirati i prije donošenja ovog Zakona o legalizaciji, a moći ćete vjerojatno i poslije 30.06.2018. (uz primjerenu novčanu kaznu), međutim, ovim Zakonom se omogućava i legalizacija objekata koji nisu građeni u skladu s prostornim planom (uz određene uvjete), a to ste zadnji puta mogli 1968. Za očekivati je da ako sada ne iskoristite priliku, slijedeću priliku nećete imati slijedećih pedesetak godina.

Predali smo zahtjev bez dokumentacije do 30.06.2018. Što sada?

Ništa. Čekajte da Vas referent zadužen za Vaš slučaj kontaktira, najčešće u obliku pismenog poziva da u roku od 30 dana dostavite izrađenu projektnu i po potrebi geodetsku dokumentaciju, ili unaprijed pripremite dokumentaciju, tako da kad Vas referent pozove, sve papire imate spremne za predaju. Najbolje da Vam dokumentaciju izradimo što prije, kako bi ju imali spremnu kada Vas referent pozove da ju dostavite, stoga nas kontaktirajte odmah!

Ako mi sada izradite snimak izvedenog stanja i/ili geodetski snimak, moram li ih odmah predati na općinu?

Ne. Ako iz bilo kojeg razloga (najčešće financijskih) ne želite odmah predati izrađenu dokumentaciju na rješavanje, ali se želite osigurati da ju imate spremnu, neka stoji, pa čekajte zadnji tjedan prije kraja roka za predaju zahtjeva za legalizaciju.

Što ako ne legaliziram dograđeni objekat, ili pomoćne objekte? Ma tko će uopće saznati da ih imam??

Već sada (tj. već neko vrijeme) postoje komunalni redari koji obilaze domove, te popisuju objekte na parceli, uglavnom radi naplate godšnjeg poreza na posjedovanje garaže. Nedavno ste dobili i formulare za popis nekretnina radi naplate poreza na nekretnine. U današnje vrijeme kompjuterizacije i računalnih baza podataka, vrlo je lako usporediti broj uočenih objekata s brojem legalno prijavljenih objekata. Nadalje, vrlo je lako postojeće komunalne redare (i novo zaposlene) preorjentirati za otkrivanje nelegalno izgrađenih, ili dograđenih objekata. Sjetite se kako djelatnici naplate parkiranja nose mobilno računalo koje se spaja na bazu podataka koja ima informacije jeste li platili SMS-om parkirnu kartu. Neće biti nikakav problem spojiti se sličnim uređajem na ured za graditeljstvo i urbanizam, katastar, itd., te na licu mjesta otkriti što je legalno izgrađeno, a što ne.

Nadalje, 21.06.2011. Vaša parcela je uslikana iz zraka, što je evidentirano na ortofoto karti, te je na njoj lako vidjeti koliko objekata imate, te jesu li već ucrtani objekti nadograđivani. Tu je također i Google Street View, na kojem se puno toga vidi s ceste što imate na parceli izgrađeno, a da nije prijavljeno. I na kraju ne treba smetnuti s uma da je velika vjerojatnost da RH po uzoru na SAD i neke članice EU uvedu kampanju tipa "Prijavi susjeda". Jeste li dobri sa svojim susjedom?

Koliku kaznu ću platiti i kakve dodatne sankcije ću snositi ako Vam otkrijem da imam nelegalno izgrađen, ili dograđen objekat?

Zakonom o legalizaciji objekata ste abolirani. Ne postoji čak niti novčana kazna, mada je uvedena dodatna naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, koja iznosi između 500 i 10-ak tisuća kuna, ovisno o lokaciji objekta, veličini objekta, te namjeni. Iako se tako ne zove, mogli bi ju nazvati simboličnom kaznom. Ukoliko legalizaciju objekata pokrenete do 30.06.2018., nikakve dodatne posljedice ne snosite.

Vrlo sam zainteresiran za legalizaciju objekata, ali ovog trenutka to ne mogu platiti. Što da radim?

Imajte u vidu da obično najveće stavke koje čine ukupnu cijenu legalizacije objekata (vodni i komunalni doprinos i naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru) ne plaćate dok ne dobijete Rješenje o izvedenom stanju (dokaz o legaliziranim objektima), a i tada je moguće ove stavke platiti u ratama, u skladu s dogovorom s općinom. Nazovite općinu (ured za graditeljstvo) kako bi saznali točne uvjete oko plaćanja na rate. Za arhitekta i geodeta ćete vjerojatno naći novce, jer su nam cijene osjetno niže nego prije 5 godina.

Imam kuću uz more koja se ne može legalizirati. Što mi je činiti?

Novi Zakon o legalizaciji objekata iz 2012. godine omogućava i legalizaciju kuća sagrađenih u pojasu manjem od 70 metara od obalne crte. Imajte u vidu da će Vam naknada za zadržavanje u prostoru i vodni i komunalni doprinos iznositi znatno više od prosjeka.

Legalizacija objekata izgrađenih prije 1968. godine.

Imam objekat građen prije 1968. koji nije ucrtan. Kako ga mogu legalizirati?

Svi objekti građeni prije 15. 2. 1968. godine smatraju se legalno izgrađenima i nema potrebe za legalizacijom. Sve što trebate je u uredu za katastar izvaditi Uvjerenje o starosti objekta. Navedeno uvjerenje će se izdati na temelju katastarskog plana (ako je objekat ucrtan u katastru prije 1968.), ili na temelju vojnih avionskih snimaka.

Imam objekat građen prije 1968. koji je ucrtan i kojem je sud donio presudu da je izgrađen prije 1968., ali mi gradski oci to ne priznaju i kažu da je objekat nelegalan.

Sa sudskom presudom o starosti građevine morate tražiti od ureda za graditeljstvo Uvjerenje o starosti građevine. Tek po ishodovanju ovog uvjerenja, Vaš objekt postaje legalan.

Imam kuću izgrađenu bez građevinske dozvole, ali izgrađenu umjesto stare kuće od prije 1968. koja je srušena. Stara kuća je/nije ucrtana u katastru.

Kuća se u oba slučaja legalizira na klasičan način, ali ako stara kuća JE ucrtana u katastru, tada ne morate platiti vodni i komunalni doprinos, osim ako niste izašli izvan gabarita stare kuće. U tom slučaju plaćate doprinose za razliku u kubikaži. Ako niste izašli iz gabarita kuće, ili ste izašli samo u vis, ali ne i tlocrtno, tada Vam ne treba niti geodet. Ako stara kuća NIJE ucrtana u katastru, oslobođenje od kazne i doprinosa nećete moći dobiti.

Legalizacija garaže i pomoćnih objekata

Imam limenu garažu koju bih htio legalizirati, jer ju želim sada zidati u istim gabaritima.

Ne možete legalizirati tu garažu, jer se legalizirati mogu samo "čvrsti" i trajni objekti.

Imam legalnu kuću, ali sam nelegalno sagradio garažu (manju od 50 m2), pa bih ju sada htio legalizirati. Možete li mi napraviti ponudu za legalizaciju?

Prema Zakonu o legalizaciji, objekti manji od 50 m2 legallziraju se kao pomoćne zgrade u funkciji glavne zgrade koja je legalna, što znači da Vam naše usluge nisu potrebne. Dovoljno je predati tri primjerka kopije katastarskog plana, te dokaz o legalnosti glavnog objekta.

Imam obiteljsku kuću koja je legalna, ali sam uz nju prislonio garažu koju bih sada htio legalizirati kao pomoćnu zgradu do 50 m2 u funkciji glavne zgrade koja je legalna.

Na žalost, iako ste sagradili novi objekat i iako je to garaža, prislonili ste ju uz kuću i time se smatra da ste kuću dogradili, te ju je potrebno legalizirati kao (manje) zahtjevnu zgradu. Eventualno, ako garaža ima ima vlastiti nosivi zid, koji je prislonjen na kuću, a iz kuće se ne može nikako ući u garažu, niti na garažu (dakle da krov garaže nije iskorišten kao terasa na koju se dolazi iz kuće), onda je legalizacija garaže kao pomoćnog objekta vjerojatna, što ovisi o tumačenju referanata u nadležnoj općini. Kontaktirajte referente zadužene za legalizaciju objekata u Vašoj općini, te ih uz objašnjenje (po mogućnosti i uz priloženu fotografiju) pitajte može li Vaš objekat proći kao pomoćni.

Imam bespravno izgrađeni objekat manji od 50 m2, ali se NE nalazi na čestici na kojoj je legalna kuća. Mogu li ga legalizirati kao pomoćni objekat?

Ukoliko su čestice susjedne i čine dio Vaše parcele, pod istim kućnim brojem, tada taj objekat možete legalizirati kao pomoćni objekat u funkciji glavnog objekta koji je legalan. Ukoliko se taj objekat nalazi nekoliko čestica dalje, tako da Vaši susjedi imaju parcele između Vaše dvije čestice, tada se taj objekat smatra glavnim objektom na parceli i legalizira se kao jednostavna zgrada, a ne kao pomoćni objekat.

Sagradio sam sjenicu s 4 drvena stupa koja drže krovište. Moram li ju legalizirati?

Ne morate ukoliko niste natkrili više od 15 m2. U protivnom je potrebna legalizacija.

Legalizacija nadograđenih objekata

Bespravno sam nadogradio potkrovlje na legalnu i ucrtanu kuću. Treba li mi opet geodetski snimak?

Ukoliko u međuvremeno niste tlocrtno mijenjali gabarite kuće, geodetski snimak Vam ne treba.

Napravili smo još jedan prozor/vrata na legalnoj kući. Moramo li to legalizirati?

U teoriji - da. Svaki zahvat koji odstupa od projektne dokumentacije iz građevinske dozvole, automatski stavlja Vašu kuću u nelegalno stanje i potrebno je izraditi novi projekat kuće. Drugačije dimenzije otvora na pročeljima (prozori, vrata...) podrazumjeva promjenu lokacijskih uvjeta, a to znači i izdavanje nove dozvole.

U praksi...

Legalizacija objekata - ostala pitanja

Ja sam već platio priključak vode; moram li opet platiti taj vodni doprinos?

Priključak vode i vodni doprinos nisu iste stvari. Priključak vode plaćate kao uslugu priključenja na gradski vodovod, a vodni doprinos je jedna vrsta poreza kojeg plaćate po kubiku zauzetog zraka prilikom gradnje.

Plaćam već 10 godina svaki mjesec komunalije. Zašto sada moram platiti komunalni doprinos?

Slično kao i s vodnim doprinosom, komunalni doprinos je jedna vrsta poreza kojeg plaćate po kubiku zauzetog zraka prilikom gradnje. Mjesečne komunalije su režije - cijena mjesečne usluge koju Vam komunalno poduzeće pruža.

Mi, suvlasnici legalne zgrade, otkrili smo prostorije koje je investitor prilikom gradnje sakrio iza knaufa i sada bi htjeli te prostorije legalizirati. Je li to moguće i koliko košta?

Moguće je.

 Skoči na vrh!