header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2024. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Podaci navedeni ispod više nisu aktualni. Vidi: Legalizacija 2024.

Cijena arhitektonskog i geodetskog snimka

Cijene arhitektonskog i geodetskog snimka ovise o mnoštvu faktora, a ponajviše o lokaciji, vrsti i veličini građevine koja se legalizira.

Cijena arhitektonskog snimka za legalizaciju varira od 2 kn/m2 do 30 kn po kvadratu izgrađene površine objekata koji se legaliziraju, a bitne stavke kod određivanja cijene su da li je objekat manji, ili veći od 100 m2, da li je objekat manji, ili veći od 400 m2, da li je objekat stambeni, pomoćni, ili gospodarski, ukupna kvadratura koja se legalzira i naravno gdje je objekat lociran u RH.

Cijena geodetskog snimka za legalizaciju prvenstveno ovisi o lokaciji u RH, mikrolokaciji, tj. pristupačnosti terenu i GPS signalu, veličini parcele na kojoj se objekat nalazi, broju objekata na parceli, te tlocrtnoj komleksnosti izgrađenog objekta koji se legalizira. Cijena varira od 200 kn do 3.000 kn po objektu, ovisno o već navedenim parametrima.

Za cijenu izrade dokumentacije za legalizaciju konkretno Vašeg objekta, ili Vaših objekata, kontaktirajte ovlaštenog inženjera građevine i/ili ovlaštenog inženjera geodezije, koji Vam stoje na usluzi. Nakon što im pobliže opišete vlastitu situaciju na parceli, moći će vam dati precizniju cijenu arhitektonskog i/ili geodetskog snimka za legalizaciju Vaših objekata.

 Skoči na vrh!