header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2024. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Podaci navedeni ispod više nisu aktualni. Vidi: Legalizacija 2024.

Vrste usluga kod legalizacije objekata

Prilikom legalizacije objekata biti će Vam potrebne dvije vrste usluga koje nudimo: projektantske i geodetske. Ovlašteni projektant je inženjer građevine (zgrade do 400 m2), ili arhitekt (zgrade do i preko 400 m2).

Projektna dokumentacija za legalizaciju objekata:

Geodetska dokumentacija za legalizaciju objekata

 Skoči na vrh!