header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2024. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Legalizacija objekata i zgrada u 2024.

Iako je legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada službeno završila 30.06.2018. godine, legalizacija objekata je i dalje moguća ukoliko zadovoljavate osnovni uvjet:

Zgrada mora biti izgrađena u skladu s prostornim planom!

Npr., prema prostornom planu kuća mora biti izgrađena unutar građevinske zone, maksimalne visine podrum + prizemlje + kat + potkrovlje, maksimalne tlocrtne površine 200 m2, maksimalni BRP 400 m2, s ne više od 60% izgrađenosti parcele, kosog krovišta, udaljena od ceste najmanje 3 metra, a od međe 1 metar, itd.

Kuća, dio kuće, ili neka druga vrsta zgrade koju želite legalizirati mora zadovoljavati sve navedene uvjete iz prostornog plana. Pronađite prostorni plan za vašu općinu, pročitajte ga i provjerite zadovoljavate li uvjete prostornog plana.

Ukoliko ne zadovoljavate, nema više Zakona koji bi vam omogućio da legalizirate bilo što. Eventualno ju možete pokušati uskladiti s prostornim planom, ukoliko je to moguće. Ako zadovoljavate uvjete, čitajte dalje.

Dokumentacija za legalizaciju zgrada u 2024. godini

Od dokumentacije će biti potrebno izraditi svu dokumentaciju kao da kuću gradite od nule. Dakle, sve standardne dozvole i projekte, koji se nisu morali izrađivati prema Zakonu o legalizaciji, što radi ubrzavanja, a što radi pojeftinjenja samog postupka legalizacije. Dokumentacija je opsežnija i skuplja nego za vrijeme legalizacije prema Zakonu o legalizaciji.

Cijena legalizacije zgrada u 2024. godini

Cijena legalizacije objekata nakon legalizacije prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama je naravno znatno veća. Svaki projekat mora biti detaljniji i opsežniji nego što je morao biti prema Zakonu o legalizaciji, pa je stoga i cijena veća. Neki projekti uopće nisu trebali biti izrađeni prema Zakonu o legalizaciji, a kod gradnje nove kuće moraju biti. Kazna za nezakonito izgrađenu zgradu (ili dio zgrade) je također veća nego što je bila propisana prema Zakonu o legalizaciji.

Kome treba legalizacija objekata u 2024. godini?

 Skoči na vrh!