header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2024. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Podaci navedeni ispod više nisu aktualni. Vidi: Legalizacija 2024.

Izračun komunalnog doprinosa kod legalizacije objekata i bespravne gradnje

Jediničnu cijenu komunalnog doprinosa donose jedinice lokalne samouprave. Najsigurniji način da izračunate visinu komunalnog doprinosa kojeg ćete morati platiti za potrebe legalizacije objekata je da nazovete općinu, odjel za komunalne djelatnosti i pitate koliko iznosi komunalni doprinos kod legalizacije, koje su mogućnosti plaćanja, te imate li pravo na kakve popuste. Dobivenu jediničnu cijenu pomnožite s volumenom bespravno sagrađenog objekta kojeg legalizirate i time ste dobili visinu komunalne naknade za legalizaciju objekta.

Izračunajte okvirni voluemn vašeg objekta:

Površina podruma: m2
Zbroj površina svih etaža osim potkrovlja: m2
Površina potkrovlja (ako postoji): m2
Površina tavana (ako potkrovlje ne postoji): m2
Površina natkrivenih terasa: m2
Okvirni volumen mog objekta je m3

Pomnožite volumen vašeg objekta s jediničnom cijenom komunalnog doprinosa koje vrijedi za vašu općinu.

Jedinična cijena komunalnog doprinosa: kn
Volumen objekta za legalizaciju m3
Komunalni doprinos će me koštati cca kn
 Skoči na vrh!