header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2024. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Energetska obnova obiteljskih kuća 2024.

Nakon legalizacije obiteljske kuće (ili ukoliko Vam je obiteljska kuća već legalna), imate pravo na bespovratna sredstva koja se povlače iz europskih fondova i državnog proračuna za sufinanciranje energetske obnove Vaše obiteljske kuće. Bespovratna sredstva možete iskoristiti za sufinanciranje do 80% cijene energetske obnove fasade i ostatka vanjske ovojnice grijanog prostora (krov, pod, podrum), vanjske stolarije, kondenzacijskog plinskog kotla, i/ili za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčanih toplinskih pretvarača - kolektora (solarni paneli), kotlova na biomasu, dizalica topline i fotonaponskih pretvarača/panela).

Dakle, ukoliko imate npr. staru fasadu sa slabim termoizolacijskim svojstvima i baš planirate staviti novu fasadu, onda nikako ne smijete propustiti priliku dobar dio cijene fasade prepustiti državi da sufinancira, jer na to imate pravo. Tako da ako Vas npr. nova fasada košta 20.000 €, prijavom na natječaj možete ostvariti do 16.000 € bespovratnih sredstava (ovisno o aktualnim uvjetima natječaja), a samo 4.000 € ćete ju platiti sami.

Neki od bitnih uvjeta za prijavu na natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća su da je kuća legalno sagrađena, da je manja od 600 m2, da ste prijavljeni na toj adresi, da je najmanje 50% obiteljske kuće namijenjeno za stanovanje i da kuća ima najviše 3 stambene jedinice.

Više informacija o energetskoj obnovi i kako se prijaviti na natječaj pročitajte na web sjedištu energetska-obnova.hr

 Skoči na vrh!