header-logo
LEGALIZACIJA OBJEKATA - 2024. Legalizacija svih vrsta bespravno sagrađenih objekata (kuće, garaže, štale, vikendice, apartmani, kleti...)


Podaci navedeni ispod više nisu aktualni. Vidi: Legalizacija 2024.

Izračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru kod legalizacije

Za izračun naknade potrebno je downloadati priloženu tablicu. Tablica je u XLS formatu (Microsoft Excel). Bez Excela (ili nekog sličnog programa koji može uređivati XLS datoteke) nećete moći izračunati kaznu za legalizaciju.

Tablica za izračun naknade za zadržavanje u prostoruXLS | 74 KB

Otvorite tablicu. U tamnije označena polja u kućicama upišite odgovarajuće vrijednosti, koje su objašnjene s desne strane. Izračunata naknada kod legalizacije (za plaćanje na rate) prikazuje se boldano i uokvireno pri dnu (VN = ...). Ispod toga (nije vidljivo na screenshotu) je izračunata cijena naknade za legalizaciju s 25% popusta za plaćanje u cijelosti.

Izračun naknade za zadržavanje nelegalne građevine u prostoru

Screenshot: izračun naknade za zadržavanje nelegalne građevine u prostoru

Ukoliko ne znate koliko iznosi volumen bespravno sagrađenog objekta kojeg želite legalizirati, pomognite si ovim kalkulatorom.

Površina podruma: m2
Zbroj površina svih etaža osim potkrovlja: m2
Površina potkrovlja (ako postoji): m2
Površina tavana (ako potkrovlje ne postoji): m2
Površina natkrivenih terasa: m2
Okvirni volumen mog objekta je m3
 Skoči na vrh!